Υπολογιστές και εργαλεία Forex

Σετ υπολογιστών Forex, όπως υπολογιστής pip, υπολογιστής μεγέθους θέσης και κινδύνου, υπολογιστής περιθωρίου, υπολογιστής Fibonacci, υπολογιστής σημείου αντιστροφής.