RoboForex مقررات / حفاظت از پول

5/0
شرکت مجوزها و مقررات پول مشتری تفکیک شده صندوق جبران سپرده حفاظت از تعادل منفی Rebates حداکثر اهرم برای مشتریان خرده فروشی
RoboMarkets Ltd تا 20,000€ 30 : 1
RoboMarkets Ltd 300 : 1
RM Investment Bank Ltd. 100 : 1

RoboForex انواع حساب‌ها

  ProCent Pro ECN R Trader Prime
کارمزدهیچ20/00$As Low As 0/50$ به ازای هر قرارداد15/00$ به ازای حجم معاملاتی معادل 1 میلیون دلار آمریکا
حداکثر اهرم مالی30:1 CYSEC; 1000:1 Others
پلتفرم تلفن همراهMT4 MobileMT4 Mobile, MT5 MobileProprietaryMT4 Mobile
بستر های نرم افزاری تجارتMT4, MT5cTrader, MT4, MT5ProprietaryMT4
نوع اسپردVariable Spread
حداقل واریز01005000
حداقل حجم معامله0/10/0110/01
حدهای ضرر متحرک
حداکثر سودبری مجاز
هجینگ مجاز
حساب‌های اسلامی
  ProCent
حداکثر اهرم مالی 30:1 CYSEC; 1000:1 Others
اسپرد معمول 1/53
پلت فرم معاملاتی MT4MT5
پلتفرم تلفن همراه MT4 Mobile
نوع اسپرد Variable Spread
حداقل واریز 0
حداقل حجم معامله 0/1
حدهای ضرر متحرک
حداکثر سودبری مجاز
هجینگ مجاز
حساب‌های اسلامی
  Pro
حداکثر اهرم مالی 30:1 CYSEC; 1000:1 Others
اسپرد معمول 1/53
پلت فرم معاملاتی cTraderMT4MT5
پلتفرم تلفن همراه MT4 Mobile
نوع اسپرد Variable Spread
حداقل واریز 0
حداقل حجم معامله 0/01
حدهای ضرر متحرک
حداکثر سودبری مجاز
هجینگ مجاز
حساب‌های اسلامی
  ECN
کارمزد 20/00$
حداکثر اهرم مالی 30:1 CYSEC; 1000:1 Others
اسپرد معمول 0/43
پلت فرم معاملاتی cTraderMT4MT5
پلتفرم تلفن همراه MT4 MobileMT5 Mobile
نوع اسپرد Variable Spread
حداقل واریز 0
حداقل حجم معامله 0/01
حدهای ضرر متحرک
حداکثر سودبری مجاز
هجینگ مجاز
حساب‌های اسلامی
  R Trader
کارمزد As Low As 0/50$ به ازای هر قرارداد
حداکثر اهرم مالی 30:1 CYSEC; 1000:1 Others
اسپرد معمول 0/01 USD
پلت فرم معاملاتی Proprietary
پلتفرم تلفن همراه Proprietary
نوع اسپرد Variable Spread
حداقل واریز 100
حداقل حجم معامله 1
حدهای ضرر متحرک
حداکثر سودبری مجاز
هجینگ مجاز
حساب‌های اسلامی
  Prime
کارمزد 15/00$ به ازای حجم معاملاتی معادل 1 میلیون دلار آمریکا
حداکثر اهرم مالی 30:1 CYSEC; 1000:1 Others
اسپرد معمول 0/3
پلت فرم معاملاتی MT4
پلتفرم تلفن همراه MT4 Mobile
نوع اسپرد Variable Spread
حداقل واریز 5000
حداقل حجم معامله 0/01
حدهای ضرر متحرک
حداکثر سودبری مجاز
هجینگ مجاز
حساب‌های اسلامی

RoboForex تخفیفات فارکس

ریبیت‌های استرداد وجه به ازای هر پوزیشن بسته پرداخت می‌شود، مگر اینکه به شکل دیگری مشخص شده باشد. 1 لات = معامله 100,000 واحد ارز پایه.
  ProCent Pro ECN R Trader Prime
فارکس20% درآمد کارگزار*8% درآمد کارگزار*
نفت / انرژی‌هاهیچ20% درآمد کارگزار*هیچ8% درآمد کارگزار*
فلزات20% درآمد کارگزار*8% درآمد کارگزار*
سهام / حقوق صاحبان سهامهیچ20% درآمد کارگزار*هیچ8% درآمد کارگزار*
شاخص‌هاهیچ20% درآمد کارگزار*8% درآمد کارگزار*
ETF هاهیچ20% درآمد کارگزار*هیچ
گزینه‌های پرداخت
مستقیم به حساب کارگزار (روزانه)
وجه استردادی هرروز مستقیماً به حساب کارگزار شما واریز می‌شود.
استرداد ماهانه
پرداختها در روز دوازدهم (12) ماه برای معاملاتی که بازپرداخت آنها از نخستین تا آخرین روز ماه قبل جمع شده است، تأمین و به صورت خودکار ارسال می‌شود.
  ProCent
فارکس *درآمد کارگزار 20%
فلزات *درآمد کارگزار 20%
گزینه‌های پرداخت
مستقیم به حساب کارگزار (روزانه)
وجه استردادی هرروز مستقیماً به حساب کارگزار شما واریز می‌شود.
استرداد ماهانه
پرداختها در روز دوازدهم (12) ماه برای معاملاتی که بازپرداخت آنها از نخستین تا آخرین روز ماه قبل جمع شده است، تأمین و به صورت خودکار ارسال می‌شود.
  Pro
فارکس *درآمد کارگزار 20%
نفت / انرژی‌ها *درآمد کارگزار 20%
فلزات *درآمد کارگزار 20%
سهام / حقوق صاحبان سهام *درآمد کارگزار 20%
شاخص‌ها *درآمد کارگزار 20%
گزینه‌های پرداخت
مستقیم به حساب کارگزار (روزانه)
وجه استردادی هرروز مستقیماً به حساب کارگزار شما واریز می‌شود.
استرداد ماهانه
پرداختها در روز دوازدهم (12) ماه برای معاملاتی که بازپرداخت آنها از نخستین تا آخرین روز ماه قبل جمع شده است، تأمین و به صورت خودکار ارسال می‌شود.
  ECN
فارکس *درآمد کارگزار 20%
نفت / انرژی‌ها *درآمد کارگزار 20%
فلزات *درآمد کارگزار 20%
سهام / حقوق صاحبان سهام *درآمد کارگزار 20%
شاخص‌ها *درآمد کارگزار 20%
گزینه‌های پرداخت
مستقیم به حساب کارگزار (روزانه)
وجه استردادی هرروز مستقیماً به حساب کارگزار شما واریز می‌شود.
استرداد ماهانه
پرداختها در روز دوازدهم (12) ماه برای معاملاتی که بازپرداخت آنها از نخستین تا آخرین روز ماه قبل جمع شده است، تأمین و به صورت خودکار ارسال می‌شود.
  R Trader
فارکس *درآمد کارگزار 20%
فلزات *درآمد کارگزار 20%
شاخص‌ها *درآمد کارگزار 20%
ETF ها *درآمد کارگزار 20%
گزینه‌های پرداخت
مستقیم به حساب کارگزار (روزانه)
وجه استردادی هرروز مستقیماً به حساب کارگزار شما واریز می‌شود.
استرداد ماهانه
پرداختها در روز دوازدهم (12) ماه برای معاملاتی که بازپرداخت آنها از نخستین تا آخرین روز ماه قبل جمع شده است، تأمین و به صورت خودکار ارسال می‌شود.
  Prime
فارکس *درآمد کارگزار 8%
نفت / انرژی‌ها *درآمد کارگزار 8%
فلزات *درآمد کارگزار 8%
سهام / حقوق صاحبان سهام *درآمد کارگزار 8%
شاخص‌ها *درآمد کارگزار 8%
گزینه‌های پرداخت
مستقیم به حساب کارگزار (روزانه)
وجه استردادی هرروز مستقیماً به حساب کارگزار شما واریز می‌شود.
استرداد ماهانه
پرداختها در روز دوازدهم (12) ماه برای معاملاتی که بازپرداخت آنها از نخستین تا آخرین روز ماه قبل جمع شده است، تأمین و به صورت خودکار ارسال می‌شود.

نکات

Each card used for a deposit transaction on the account must be verified by the broker before rebates will be credited to the account.

Broker revenue can be found on the RoboForex Contract Specifications web page.

تخفیفات RoboForex چیست؟

تخفیفات فارکس بخشی از هزینه معامله است که در هر معامله به مشتری پرداخت می‌شود، منجر به یک اسپرد پایین و نرخ برد بیشتر می‌شود. برای مثال، اگر تخفیف شما ۱ pip و اسپرد ۳ pip هست، پس اسپرد خالص شما تنها ۲ pip است.

بسیاری از معامله‌گران در ابتدا بر این باورند که برای جبران حتماً هزینه‌های بالاتری در جای دیگر وجود دارد، با این حال به زودی متوجه می‌شوند که هیچ گونه نیرنگی وجود ندارد و تخفیفات فارکس واقعاً هزینه‌های معاملات را کاهش و درآمد نهاییشان را افزایش می‌دهد.

تخفیفات RoboForex چگونه کار می‌کند؟

هنگامی که شما یک حساب معاملاتی فارکس جدید یا از پیش موجود را به ما پیوند می‌دهید، کارگزار بخشی از اسپردشان یا سود کمیسیون را بابت هر معامله‌ای که شما انجام می‌دهید، به‌عنوان پاداش برای ارجاع یک مشتری به تیم، به ما پرداخت می‌کند. سپس ما بیشتر درآمد خود را با شما به اشتراک می‌گذاریم و برای هر معامله‌ای که انجام دهید، یک تخفیف نقدی بابت تشکر برای کار با ما پرداخت می‌کنیم.

بر خلاف برخی از رقبایمان، اسپرد هیچگاه در نتیجه استفاده از خدمات ما افزایش نمی‌یابد! تنها تفاوت این است: هر چه مشتری ما در هر معامله پول نقد اضافی کسب کند، معامله از طریق ما سود بیشتری نسبت به کار مستقیم با کارگزار دارد. با تأسیس در سال ۲۰۰۷، ما ارائه‌دهنده اصلی و پیشرو تخفیفات فارکس هستیم. ما به بیش از ۱۰۰ هزار حساب تخفیف پرداخت می‌کنیم و معامله‌گران دوست‌دار چت زنده‌ی ۲۴ ساعته و پیشتیبانی تلفنی و ایمیلی ما هستند.

محاسبه استرداد وجه خود

ابزار محاسبه ریبیت در فارکس

باید یک عدد معتبر وارد کنید

آیا اسپردها و کارمزدهای بیشتری به حساب من گذاشته می‌شود؟

هرگز! اگر شک دارید، پیشنهاد می‌کنیم مستقیماً تأیید کارگزار را بگیرید.

آیا در معاملات زیان‌ده هم وجهی به من استرداد می‌شود؟

بله

RoboForex نمایه

نام شرکت RoboMarkets Ltd
سال تأسیس 2009
دفتر مرکزی الجزایر
محل دفاتر الجزایر
ارز حساب EUR, GLD, USD, CNY, BTC, ETH
بانک وجوه مشتری Barclays Bank
زبان‌های تحت پشتیبانی عربی, چینی ها, انگلیسی, آلمانی, اندونزی, ایتالیایی, لهستانی, پرتغالی, روسی, اسپانیایی, تایلندی, ویتنامی, کشور چک
روش‌های تأمین وجه Bank Wire, China Union Pay, Credit Card, EPS, Giropay, iDeal, Neteller, Paypal, Perfect Money, POLi, QIWI Wallet, Skrill (Moneybookers), Sofort, Yandex, Webmoney, TrustPay, Local Bank Transfer, Ecopayz, Trustly, Debit Card, Rapid Transfer
ابزارهای مالی فارکس, شاخص‌ها, فلزات, ETFs
پشتیبانی 24 ساعته
حساب‌های تفکیک‌شده
حساب‌های اسلامی
مشریان کانادایی مورد پذیرش است
مشریان ژاپنی مورد پذیرش است
نسخه آزمایشی بدون انقضا
معامله API
حساب‌های سنتی
محافظت از تتمه حساب منفی
تجارت اجتماعی
بیمه سپرده تنظیمی
توقف‌های دنباله‌دار
پرداخت‌های اضافی
سود در حاشیه
اسپرد ثابت
اسپرد متغیر

RoboForex امتیاز کلی

4/9
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت گذاری
5/0
مقررات
5/0
محبوبیت
5/0
رتبه‌بندی کاربر
منبع: fxverify.com

RoboForex رتبه‌بندی کاربر

4/6

بررسی RoboForex توسط مشتریان تأیید شده، تخفیف‌های نقدی، رتبه‌بندی کارشناسان، اسپرد و کارمزد، اهرم، حسابهای آزمایشی، دانلود، پلتفرمهای معاملاتی و موارد دیگر.

لطفاً مطمئن شوید که دیدگاه‌های شما مرتبط است و چیزی را تبلیغ نمی‌کند. دیدگاههای نامرتبط، از جمله پیوندهای نامناسب یا تبلیغاتی و دیدگاههایی که حاوی ادبیات توهین‌آمیز، فحش، سوء استفاده، تهدیدآمیز یا خشونت‌آمیز هستند یا دارای حملات شخصی به هر نوع باشند، حذف خواهد شد.

RoboForex پیشنهادات ویژه