Ayusin ang cash back |  Pepperstone
Unang Hakbang. Magbukas ng Pepperstone account
Ang cash back ay direktang naka-credit sa iyong broker account araw-araw
Ang mga bayad ay naka-credit at awtromatikong ipinapadala kada ika-12 na araw ng buwan na kasunod na nakuha ang cashback.
*Not available for accounts under ASIC or FCA
Ikalawang Hakbang. Piliin ang tipo ng account Unang Hakbang. Piliin ang tipo ng account
Ikatlong Hakbang. Ilagay ang detalye ng iyong account. Ikalawang Hakbang. Ilagay ang detalye ng iyong account.
Ang broker na ito ay hindi pinahihintulutan ang pagbabago sa mga aktibong account. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang impormasyon.