Ayusin ang cash back |  Axi
Unang Hakbang. Magbukas ng Axi account
Existing Account Holders Click one of the above links and login to your 'Secure Client Portal' to open a new trading account

     -OR-

Open a new trading account application and insert in the field labeled: "Reason:"

  • 'Link to IB 817857' for Axi SVG
Ikalawang Hakbang. Piliin ang tipo ng account Unang Hakbang. Piliin ang tipo ng account
Hakbang 3. Piliin ang trading platform Hakbang 2. Piliin ang trading platform
4 Hakbang. Ilagay ang detalye ng iyong account. 3 Hakbang. Ilagay ang detalye ng iyong account.
Ang broker na ito ay hindi pinahihintulutan ang pagbabago sa mga aktibong account. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang impormasyon.