Thiết lập hoàn lại tiền mặt |  Exness
Bước 1.Mở một tài khoản Exness
Hoàn tiền mặt được ghi có trực tiếp vào tài khoản người môi giới của bạn hàng ngày.
Existing Account Holders:

1.Contact Exness Support and request your Personal Area be transferred to IB:
https://one.exness.link/a/uku889th for Monthly Cash Back;
or https://one.exness.link/a/qtmulgs5xl for Paid Direct to Your Broker Account
2. After transfer is complete open a new trading account
Bước 2. Chọn loại tài khoản Bước 1. Chọn loại tài khoản
Bước 3. Nhập chi tiết tài khoản của bạn Bước 2. Nhập chi tiết tài khoản của bạn
Nhà môi giới này không cho phép thay đổi ở các tài khoản hiện đang tồn tại. Vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin.