بالاترین تخفیف‌های کارمزد و ریبت‌ها در این صنعت
ریبیت‌های رقابتی از سال 2012
وسیع‌ترین دامنه انتخاب کارگزاران
خدمات بی‌همتای پشتیبانی مشتری

رویه کار

وقتی یک حساب کارگزاری نزد ما باز کنید، کارگزاری بخشی از سود ناشی از اسپرد یا کارمزد را برای هر معامله‌ای که صورت می‌دهید به عنوان پاداشی در قبال ارجاع دادن مشتری به آنها برای ما پرداخت می‌کند. سپس ما بخش اعظم درآمدمان را با شما شریک می‌شویم و در ازای هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، یک ریبیت نقدی به نشانه قدردانی از ثبت نام نزد ما به شما پرداخت می‌کنیم. شرایط اسپردها و انجام معامله تغییری نمی‌کند، گویی شما مستقیماً نزد کارگزار حساب باز کرده‌اید. تنها یک تفاوت دارد: شما که مشتری ما هستید وجه نقد بیشتری در هر معامله کسب می‌کنید؛ بدین ترتیب انجام معامله با ما در مقایسه با باز کردن حساب مستقیم نزد کارگزار، سوددهی بیشتری برایتان خواهد داشت.
هم‌اکنون شروع کنید
1
ثبت نام
2
کارگزاری را انتخاب کنید
3
در هر معامله، از استرداد وجه بهره‌مند شوید
چرا انتخاب ما؟
استرارداد وجه آنی
استرداد وجه به حساب کارگزاری شما و تخفیف در اسپرد/کارمزد با کارگزاران منتخب.
بهترین نرخ‌ها
نرخ بهتری را جای دیگر پیدا کنید تا آن را بشکنیم.

محاسبه استرداد وجه خود

پیپ
USD
لات‌ها
1
0/1
0/01
معاملات
استرداد وجه
پیپ
700/00$
روش‌های پرداخت